Jailbreak Untethered iOS 8.1.1-8.1.2 tinhte.vn, heaveniphone.com, gsm.vn

iPhone 5 Quốc Tế - 02/05/2016

STT ĐIỆN THOẠI Màu DL Tình trạng Giá bán lẻ Bảo hành Ghi chú
1 iPhone 5 ĐEN 16G 95% - 96% 5.500.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
2 iPhone 5 ĐEN 32G 95% - 96% 5.700.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
3 iPhone 5 TRẮNG 16G 99% - 99% 6.500.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
4 iPhone 5 TRẮNG 32G 99% - 99% 6.700.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
5 iPhone 5 TRẮNG 64G 99% - 99% 4.700.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
6 iPhone 5 Lock Nhật 0 Xem Đặt hàng

iPhone 4S - 02/05/2016

STT ĐIỆN THOẠI Màu DL Tình trạng Giá bán lẻ Bảo hành Ghi chú
1 iPhone 4s TRẮNG 16G 99% - 99% 3.800.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
2 iPhone 4s ĐEN 16G 99% - 99% 3.700.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
3 iPhone 4 ĐEN 8G 99% - 99% 2.600.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng