Jailbreak Untethered iOS 8.1.1-8.1.2 tinhte.vn, heaveniphone.com, gsm.vn

iPhone 5 - 28/08/2015

STT ĐIỆN THOẠI Màu DL Tình trạng Giá bán lẻ Bảo hành Ghi chú
1 iPhone 5 ĐEN 16G 95% - 96% 5.500.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
2 iPhone 5 ĐEN 32G 95% - 96% 5.700.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
3 iPhone 5 ĐEN 64G 95% - 96% 5.900.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
4 iPhone 5 ĐEN 16G 97% - 98% 5.900.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
5 iPhone 5 ĐEN 32G 97% - 98% 6.100.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
6 iPhone 5 ĐEN 64G 97% - 98% 6.300.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
7 iPhone 5 ĐEN 16G 99% - 99% 6.200.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
8 iPhone 5 ĐEN 32G 99% - 99% 6.400.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
9 iPhone 5 ĐEN 64G 99% - 99% 6.600.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
10 iPhone 5 TRẮNG 16G 95% - 96% 5.800.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
11 iPhone 5 TRẮNG 32G 95% - 96% 6.200.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
12 iPhone 5 TRẮNG 64G 95% - 96% 6.400.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
13 iPhone 5 TRẮNG 16G 97% - 98% 6.200.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
14 iPhone 5 TRẮNG 32G 97% - 98% 6.400.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
15 iPhone 5 TRẮNG 64G 97% - 98% 6.600.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
16 iPhone 5 TRẮNG 16G 99% - 99% 6.500.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
17 iPhone 5 TRẮNG 32G 99% - 99% 6.700.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
18 iPhone 5 TRẮNG 64G 99% - 99% 6.900.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng

iPhone 4 - 28/08/2015

STT ĐIỆN THOẠI Màu DL Tình trạng Giá bán lẻ Bảo hành Ghi chú
1 iPhone 4s TRẮNG 16G 99% - 99% 3.800.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
2 iPhone 4s ĐEN 16G 99% - 99% 3.700.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng
3 iPhone 4 ĐEN 8G 99% - 99% 2.600.000 3 THÁNG CÒN HÀNG Xem Đặt hàng